Địa chỉ trang web của chúng tôi duy nhất là: https://dudoanxsmb.xyz

Trang web này là một trang web mang tính chất giải trí, học tập và thử nghiệm công nghệ AI, không có mục đích thương mại, nghiêm cấm sử dụng các hình ảnh, hoặc giả mạo tên miền dudoanxsmb.xyz . Chúng tôi không chịu trách nhiệm với những dự đoán của phần mềm dự đoán sử dụng công nghệ AI, và chúng tôi cam kết không có bất kỳ ai có sản phẩm hoàn chỉnh của phần mềm .

  • Trang web không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của bất kỳ ai
  • Trang web nghiêm cấm bất kỳ ai giả mạo là nhân viên của trang web, vì bản thân chúng tôi không làm bất cứ dịch vụ gì.

Mọi chi tiết liên hệ suports@dudoanxsmb.xyz

Trân trọng !